Home

Agrover is een administratiekantoor en houder van verzekeringspolissen voor alle financiële handelstransacties in de agrarische- en sierteeltbranche, inclusief producten van bollen- en boomkwekerijen.

Over ons

Wat is Agrover?


Agrover is een administratieve dienstverlener binnen de sierteeltbranche. Om het voor kwekers en groothandelaren binnen de agrarische- en sierteeltbranche mogelijk te maken om hun onderlinge transacties te verzekeren, kan Agrover ingeschakeld worden.

 

Agrover verzorgt en beheert limietaanvragen, waaronder begrepen het beoordelen van kredieten, het analyseren van risicoprofielen en het dagelijks toezicht houden op de lopende transacties.

Agrover en Ai2


Agrover biedt haar diensten aan voor financiële transacties via het financiële incassoplatform Ai2

(Agri Inter Incasso, www.ai2.nl).

 

Ai2 is een onafhankelijk financieel platform voor de sierteeltbranche. Op dit platform is het voor alle partijen in de branche mogelijk op een eenvoudige, efficiënte en voordelige manier met elkaar af te rekenen. Ai2 zorgt voor een correcte inning en betaling van uw (verzekerde) transacties. 

Assurantie tussenpersoon

Input Adviesgroep is de rechtsgeldige Assurantie tussenpersoon voor Agrover. Agrover en Input Adviesgroep werken dagelijks nauw samen met betrekking tot de afgegeven limieten voor de handelstransacties en de complicaties over de kredietverzekeringspolis.

 

Input Adviesgroep is een onafhankelijke gespecialiseerde assurantie tussenpersoon voor kredietverzekeringen.

 

De afgesloten mantelpolis voor sierteelt handelstransacties is ondergebracht bij kredietverzekeraar Atradius.

Atradius is een van de grootste kredietverzekeraars

ter wereld.

Agrosafe module

Limieten


Voor informatie over limieten verwijzen wij u door naar de Agrosafe module. Indien de Agrosafehouder* een hogere limiet op een afnemer wenst, dient dit vooraf aangevraagd te worden door een e-mail te sturen aan info@agrover.nl. Pas na limiettoezegging van Agrover is de limiet geldig.

 

Indien het een nieuwe afnemer, alleen rechtspersonen, betreft, dient u de naam- en adresgegevens, Kvk- en BTW-nummer, betalingscondities en eventuele beschikbare betalingshistorie van de afgelopen 12 maanden van de afnemer ter beschikking te stellen. Deze gegevens zijn nodig om aan de polisvoorwaarden van kredietverzekeraar Atradius te voldoen. Agrover tracht binnen 48 uur (op werkdagen) een limiettoezegging of afwijzing aan de Agrosafehouder te melden.

 

 

*Agrosafehouder: deelnemer aan de Agrosafe module

CONTACT US

Nijverheidsweg 23G

3641 RP Mijdrecht


+31 (0)6 55 53 76 00


info@agrover.nl


Kvk nummer: 56458282

 

Disclaimer Agrover B.V.


Agrover B.V. besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar website. Agrover B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie, waaronder ook begrepen worden de bestanden, die u via de website kunt openen. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Agrover B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Agrover B.V. staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. Agrover B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Agrover B.V.

 

© Agrover B.V. 2020